W roku szkolnym 2018/2019

  nasze przedszkole

bierze udział w projekcie edukacyjnym eTwinning

 

Grupa Biedronki  realizuje projekt:

 

European Friendship Correspondence

 

Z partnerami z Francji, Grecji, Chorwacji, Turcji i Hiszpanii.

 

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

 

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych placówek oświatowych  w Europie za  pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Dzieci i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.