Zasady
postępowania uzupełniającego do

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez miasto Łódź
na rok szkolny 2019/2020Z powodu braku wolnych miejsc  Przedszkole Miejskie Nr 115

nie prowadzi  rekrutacji uzupełniającejWażne!!!!

 

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:

 

 

·   świadczenia wychowawczego „500+”

·   świadczenia dobry start „300 dla ucznia”

·   świadczeń rodzinnych

·   świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

SZANOWNI RODZICE

W dniach od 13 do 17 maja 2019r. Rodzice Dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w formie pisemnego oświadczenia.

Druk oświadczenie dostępny jest w sekretariacie Przedszkola lub na stronie  www.pm115lodz.wikom.pl

 

Oświadczenie >>>


Zapisy dzieci na miesiąc lipiec i sierpień 2019r.

przyjmowane będą w terminie od 6 do 31 maja 2019r.

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 115 w Łodzi 

 

  SIERPIEŃ 2019>>>>>>>WYKAZ  PRZEDSZKOLI  MIEJSKICH  PRACUJĄCYCH  W  OKRESIE  WAKACYJNYM  2019R. >>>

 

 

 
Zasady
postępowania rekrutacyjnego
do

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2019/2020 >>>


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź,

 

na rok szkolny 2019/2020

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie
do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01.04.2019r.

do 19.04.2019r.

do godz. 1500

od 29.07.2019r.

do 02.08.2019r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokładnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm.).

 

od 01.04.2019r.

do 26.04.2019r.

( godz. 1500)

od 29.07.2019r.

do 06.08.2019r.

( godz. 1500)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10.05.2019r.

godz. 1500

13.08.2019r.

godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnych oświadczeń.

 

od 13.05.2019r.

do 17.05.2019r.

do godz. 1500

od 14.08.2019r.

do 20.08. 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 

24.05.2019r.

godz. 1500

23.08.2019r.

godz. 1500

 

 

W roku szkolnym 2018/2019

  nasze przedszkole

bierze udział w projekcie edukacyjnym eTwinning

 

Grupa Biedronki  realizuje projekt:

 

European Friendship Correspondence

 

Z partnerami z Francji, Grecji, Chorwacji, Turcji i Hiszpanii.

 

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

 

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych placówek oświatowych  w Europie za  pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Dzieci i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.