NABÓR DO PRZEDSZKOLI >>>

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2017/2018 składają w tej placówce

deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO >>>

Zasady
postępowania rekrutacyjnego
do

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2018/2019

Przedszkole to jest mały światek,

  dla dzieci do 6 latek,

  bo tu wszystko jest maleńkie,

  tyciu, tyciu, tyciuteńkie.

  Małe u nas są stoliki,

  małe krzesła, foteliki,

  bo tu wszystko jest maleńkie,

  tyciu, tyciu, tyciuteńkie.

  Nasze Panie są kochane,

  zastępują nam tu mamę,

  i choć wszystko tu maleńkie,

  serca Pań są bardzo wielkie.